Pracoviská - Útvar všeobecnej učtárne a majetku

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Útvar všeobecnej učtárne a majetku
Telefón: +421 376 415 570
Fax: -- neuvedené --E-mail: Maria.Candrakova@is.uniag.sk
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam