Pracoviště - Útvar verejného obstarávania

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Útvar verejného obstarávania
Telefon: +421 376 415 755Fax: -- neuveden --E-mail: Alzbeta.Kentosova@uniag.sk
Vedoucí: Ing. Jaroslav Spaček
Sekretariát: -- neuveden --