Pracoviská - Útvar verejného obstarávania

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Útvar verejného obstarávania
Telefón: +421 376 415 755Fax: -- neuvedené --E-mail: Alzbeta.Kentosova@uniag.sk
Vedúci: Ing. Jaroslav Spaček
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam