Pracoviská - Útvar univerzitných služieb

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Útvar univerzitných služieb
Telefón: +421 376 414 874Fax: -- neuvedené --E-mail: Maria.Holovicova@uniag.sk
Vedúci: Ing. Mária Holovičová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam