Pracoviská - Útvar univerzitných služieb

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Útvar univerzitných služieb
Telefón: +421 376 414 874
Fax: -- neuvedené --
E-mail: Maria.Holovicova@uniag.sk
Sekretariát: -- neuvedené --