Pracoviská - Centrum informačných technológií

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Centrum informačných technológií
Telefón: +421 376 414 812
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: Dagmar Jordanovová