Pracoviště - Centrum informačných technológií

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Centrum informačných technológií
Telefon: +421 376 414 812
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Sekretariát: Dagmar Jordanovová