Pracoviská - Centrum informačných technológií

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Centrum informačných technológií
Telefón: +421 376 414 812Fax: -- neuvedené --E-mail: cit_fem@uniag.sk
Vedúci: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Sekretariát: Dagmar Jordanovová, Ružena Haladejová
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém