Pracoviská - Útvar prevádzky

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Útvar prevádzky
Telefón: +421 376 415 719Fax: -- neuvedené --E-mail: balazv@is.uniag.sk
Vedúci: Ing. Ivan Záhorský
Sekretariát: Katarína Minarovičová
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam