Pracoviště - Autodoprava

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Autodoprava
Telefon: +421 376 415 526
Fax: -- neuveden --
E-mail: Henrich.Kovac@uniag.sk
Vedoucí: Henrich Kováč
Sekretariát: -- neuveden --