Pracoviště - Autodoprava

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Autodoprava
Telefon: +421 376 415 526Fax: -- neuveden --E-mail: sovis@is.uniag.sk
Vedoucí: Henrich Kováč
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam