Pracoviská - Autodoprava

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Autodoprava
Telefón: +421 376 415 526Fax: -- neuvedené --E-mail: sovis@is.uniag.sk
Vedúci: Henrich Kováč
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam