Pracoviště - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.
ZaměstnanciGarantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Telefonní seznamProjektyPublikace