Pracoviská - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --