Pracoviská - Študentský domov Antona Bernoláka

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Študentský domov Antona Bernoláka
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Jana Rybianska
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Zamestnanci