Pracoviště - Botanická záhrada

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Botanická záhrada
Telefon: +421 376 414 735Fax: -- neuveden --E-mail: Erika.Mnahoncakova@uniag.sk
Sekretariát: -- neuveden --