Pracoviská - Botanická záhrada

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Botanická záhrada
Telefón: +421 376 414 735Fax: -- neuvedené --E-mail: Erika.Mnahoncakova@uniag.sk
Vedúci: Ing. Erika Mňahončáková, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií