Pracoviště - Poľnohospodársky znalecký ústav

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Poľnohospodársky znalecký ústav
Telefon: +421 376 415 735Fax: +421 376 415 735E-mail: kulich@is.uniag.sk
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam