Pracoviská - Poľnohospodársky znalecký ústav

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Poľnohospodársky znalecký ústav
Telefón: +421 376 415 735
Fax: +421 376 415 735
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --