Pracoviště - Slovenská poľnohospodárska knižnica

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Slovenská poľnohospodárska knižnica
Telefon: +421 376 415 039Fax: -- neuveden --E-mail: Ida.Zahorska@uniag.sk
Vedoucí: Mgr. Beáta Bellérová, PhD.
Sekretariát: Ida Záhorská
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Publikace
Brožura publikací
Publikace