Pracoviská - Slovenská poľnohospodárska knižnica

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Slovenská poľnohospodárska knižnica
Telefón: +421 376 415 039Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Beáta Bellérová, PhD.
Sekretariát: Ida Záhorská