Pracoviská - Slovenská poľnohospodárska knižnica

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Slovenská poľnohospodárska knižnica
Telefón: +421 376 415 039
Fax: -- neuvedené --E-mail: Ida.Zahorska@uniag.sk
Sekretariát: Ida Záhorská