Pracoviště - Vydavateľstvo

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Vydavateľstvo
Telefon: +421 376 414 561Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Ľubica Ďuďáková
Sekretariát: -- neuveden --