Pracoviská - Vydavateľstvo

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Vydavateľstvo
Telefón: +421 376 414 561
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Ľubica Ďuďáková
Sekretariát: -- neuvedené --