Pracoviště - Centrum informačných a komunikačných technológií

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Centrum informačných a komunikačných technológií
Telefon: +421 376 414 861
Fax: +421 376 511 593
E-mail: Peter.Skrovina@uniag.sk
Vedoucí: RNDr. Peter Škrovina
Sekretariát: Mgr. Monika Pribulová