Pracoviská - Centrum informačných a komunikačných technológií

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Centrum informačných a komunikačných technológií
Telefón: +421 376 414 861
Fax: +421 376 511 593
Vedúci: RNDr. Peter Škrovina
Sekretariát: Mgr. Monika Pribulová