Pracoviská - Katedra ekonomiky

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra ekonomiky
Telefón: +421 376 414 574Fax: -- neuvedené --E-mail: ke_fem@uniag.sk
Vedúci: prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Sekretariát: Ing. Janka Bánska
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém