Pracoviště - Katedra ekonomiky

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra ekonomiky
Telefon: +421 376 414 574Fax: -- neuveden --
Sekretariát: Ing. Janka Bánska