Pracoviská - Katedra environmentálneho manažmentu

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra environmentálneho manažmentu
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Etela Kompasová
ZamestnanciGarantované predmety
Telefónny zoznam
ProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyProjektyZáverečné prácePrehľad vypísaných tém