Pracoviště - Centrum výskumných a vzdelávacích projektov

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Centrum výskumných a vzdelávacích projektov
Telefon: +421 376 415 511
Fax: -- neuveden --E-mail: cvvp_fem@uniag.sk
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Mgr. Petra Hargašová