Pracoviská - Centrum výskumných a vzdelávacích projektov

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Centrum výskumných a vzdelávacích projektov
Telefón: +421 376 415 898
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Mgr. Petra Hargašová