Pracoviská - Katedra financií

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra financií
Telefón: +421 376 414 854Fax: -- neuvedené --E-mail: kfin_fem@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Sekretariát: Ing. Patrícia Horváthová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém