Pracoviště - Kancelária projektových a transferových činností

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Kancelária projektových a transferových činností
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --