Pracoviště - Katedra hospodárskej politiky

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra hospodárskej politiky
Telefon: +421 376 415 895
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: Ing. Zuzana Radolecová