Pracoviská - Katedra hospodárskej politiky

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra hospodárskej politiky
Telefón: +421 376 415 895Fax: -- neuvedené --E-mail: khp_fem@uniag.sk
Vedúci: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Sekretariát: Ing. Zuzana Radolecová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém