Pracoviště - Katedra hospodárskej politiky

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra hospodárskej politiky
Telefon: +421 376 415 895
Fax: -- neuveden --
E-mail: khp_fem@uniag.sk
Vedoucí: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.