Pracoviská - Katedra účtovníctva

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra účtovníctva
Telefón: +421 376 414 143, +421 376 414 194Fax: -- neuvedené --E-mail: ku_fem@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
Sekretariát: Ing. Galina Gerhátová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém