Pracoviště - Katedra environmentalistiky a biológie

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra environmentalistiky a biológie
Telefon: +421 376 414 420Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
Sekretariát: Martina Brštiaková
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyZávěrečné práce
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyZávěrečné práce