Pracoviská - Katedra environmentalistiky a biológie

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra environmentalistiky a biológie
Telefón: +421 376 414 420
Fax: +421 376 415 494
E-mail: keb@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
Sekretariát: Martina Brštiaková
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
ProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyProjektyPublikáciePrehľad vypísaných tém