Pracoviská - Katedra environmentalistiky a biológie

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra environmentalistiky a biológie
Telefón: +421 376 414 420Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
Sekretariát: Martina Brštiaková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyZáverečné práce
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyZáverečné práce