Pracoviště - Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov
Telefon: +421 376 414 213
Fax: +421 376 415 494
Sekretariát: Iveta Geršiová, Ing. Mária Hrubá