Pracoviště - Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov
Telefon: +421 376 414 213Fax: +421 376 415 494E-mail: krvte@uniag.sk
Vedoucí: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Sekretariát: Iveta Geršiová, Ing. Mária Hrubá
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat