Pracoviská - Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov
Telefón: +421 376 414 213Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Sekretariát: Iveta Geršiová, Ing. Mária Hrubá
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyZáverečné prácePrehľad vypísaných tém