Pracoviště - Katedra informatiky

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra informatiky
Telefon: +421 376 414 143Fax: -- neuveden --E-mail: ki_fem@uniag.sk
Vedoucí: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Sekretariát: Ing. Galina Gerhátová