Pracoviská - Katedra manažmentu

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra manažmentu
Telefón: +421 376 414 138
Fax: -- neuvedené --E-mail: kman_fem@uniag.sk
Sekretariát: Milada Hlinková