Pracoviště - Katedra manažmentu

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra manažmentu
Telefon: +421 376 414 138Fax: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Sekretariát: Milada Hlinková