Pracoviská - Katedra manažmentu

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra manažmentu
Telefón: +421 376 414 138Fax: -- neuvedené --E-mail: kman_fem@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Sekretariát: Milada Hlinková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém