Pracoviská - Katedra marketingu a obchodu

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra marketingu a obchodu
Telefón: +421 376 414 188Fax: -- neuvedené --E-mail: kmo_fem@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Sekretariát: Silvia Mányiová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém