Pracoviště - Katedra marketingu a obchodu

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra marketingu a obchodu
Telefon: +421 376 414 188
Fax: -- neuveden --E-mail: kmo_fem@uniag.sk
Vedoucí: doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Sekretariát: Silvia Mányiová