Pracoviská - Katedra marketingu a obchodu

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra marketingu a obchodu
Telefón: +421 376 414 188
Fax: -- neuvedené --
E-mail: kmo_fem@uniag.sk
Sekretariát: Silvia Mányiová
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
PublikácieBrožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciProjektyPrehľad vypísaných tém