Pracoviská

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Skratka
NázovPracoviská
Zamestnanci
Orgány
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
R
Rektorát
 
 
 
UP
Univerzitné pracoviská
 
SDaJ
Študentské domovy a jedálne