Pracoviště

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

ZkratkaNázevPracovištěZaměstnanciOrgányProjektyPublikaceBrožura publikací
RRektorát   
UPUniverzitné pracoviská 
SDaJŠtudentské domovy a jedálne