Pracoviště

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Zkratka
Název
PracovištěZaměstnanci
Orgány
Projekty
Publikace
Brožura publikací
R
Rektorát
 
 
 
UPUniverzitné pracoviská
 
SDaJŠtudentské domovy a jedálne