Pracoviště

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Zkratka
Název
Pracoviště
Zaměstnanci
OrgányProjekty
Publikace
Brožura publikací
R
Rektorát
   
UP
Univerzitné pracoviská 
SDaJŠtudentské domovy a jedálne