Pracoviště

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

SPU|
|
FBP
|
|
|
|

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Rektorát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
 
 
Rektorka:
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Prorektor:
Prorektor:
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Prorektor:
Ing. Ivan Takáč, PhD.
Prorektor:prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
Prorektor:
Kvestorka:
 
 
 
 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefon:
+421 376 415 729
Fax:
+421 376 531 522
 
 
Děkanka:doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
Tajemnice:
 
 
Pracoviště
ZaměstnanciOrgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
PracovištěZaměstnanciOrgány
PublikaceBrožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
PublikaceZávěrečné prácePřehled vypsaných témat

 
 

Technická fakulta
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://www.tf.uniag.sk
E-mail:
dektf@uniag.sk
Telefon:+421 376 415 301, +421 376 415 489
Fax:
+421 377 417 003
 
 
Děkan:
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Tajemnice:
Ing. Alena Jančušková