Pracoviská

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

||
|
|
|
FZKI
|
TF

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 376 415 524
Fax:
+421 376 415 387
 
 
Dekan:
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
ZamestnanciTelefónny zoznam
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
Brožúra publikáciíBrožúra Študijné programy

 
 

Technická fakulta
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
http://www.tf.uniag.sk
E-mail:
Telefón:+421 376 415 301, +421 376 415 489
Fax:
+421 377 417 003
 
 
Dekan:
Tajomníčka:Ing. Alena Jančušková