Pracoviská

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

SPU
|
|
|
|
||

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Rektorát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
 
 
Rektorka:
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Prorektor:
Prorektor:
Prorektor:doc. Ing. Ivan Takáč, PhD.
Prorektor:prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
Prorektor:
Kvestorka:
Ing. Zuzana Gálová
  
 
 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 376 415 514, +421 376 415 523
Fax:
+421 377 411 451
 
 
Dekan:doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
Tajomníčka:Ing. Zuzana Paštiaková
 
 

 
 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://fbp.uniag.sk/
E-mail:
Telefón:+421 376 415 524
Fax:
+421 376 415 387
  
Dekan:
 
 
 
 

Fakulta ekonomiky a manažmentu
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 376 415 511
Fax:+421 376 415 150
 
 
Dekanka:
Tajomníčka:
Ing. Erika Šindlerová
 
 
Pracoviská
ZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznam
Projekty
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných témBrožúra Študijné programy